Τώρα έχετε την δυνατότητα να κάνετε τις παραγγελίες ηλεκτρονικά.

 

Παρακαλούμε για τις παραγγελίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και αποστείλετε την.

.

ΟΝΟΜΑ

ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΚ-ΠΕΡΙΟΧΗ

TΗΛ

e-mail

.

 

.

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΟΥΜΕΡΟ
 

Τα είδη αποστέλλονται είτε ταχυδρομικά είτε με ταχυμεταφορές (courier).

 

 
 
 

Copyright © BABYL'S  All rights reserved

 
.